Kit de imprensa

  Baixar 0 itens
12/10/2021 Adicionar todos às transferências

Festival of the Lost 2021 Press Kit

Destiny 2

Adicionar conjunto às transferências Festival of the Lost 2021 - Gear
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_01.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 01
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_02.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 02
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_03.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 03
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_04.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 04
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_05.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 05
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_06.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 06
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_07.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 07
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_08.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 08
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_09.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 09
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_10.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 10
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_11.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 11
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_12.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 12
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_13.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 13
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_14.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 14
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_15.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 15
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_16.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 16
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_17.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 17
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Gear_18.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Gear 18
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_01.jpg
2021 FOTL Press Kit Large Gear 01
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_02.jpg
2021 FOTL Press Kit Large Gear 02
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_03.jpg
2021 FOTL Press Kit Large Gear 03
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_04.png
2021 FOTL Press Kit Large Gear 04
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_05.png
2021 FOTL Press Kit Large Gear 05
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_06.png
2021 FOTL Press Kit Large Gear 06
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_07.png
2021 FOTL Press Kit Large Gear 07
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_08.png
2021 FOTL Press Kit Large Gear 08
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_09.png
2021 FOTL Press Kit Large Gear 09
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_10.png
2021 FOTL Press Kit Large Gear 10
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_11.png
2021 FOTL Press Kit Large Gear 11
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_12.png
2021 FOTL Press Kit Large Gear 12
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_13.jpg
2021 FOTL Press Kit Large Gear 13
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_14.jpg
2021 FOTL Press Kit Large Gear 14
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_15.png
2021 FOTL Press Kit Large Gear 15
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_16.jpg
2021 FOTL Press Kit Large Gear 16
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_17.png
2021 FOTL Press Kit Large Gear 17
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Gear_18.png
2021 FOTL Press Kit Large Gear 18
Adicionar conjunto às transferências Festival of the Lost 2021 - Haunted Sectors
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Chasm_01.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Chasm 01
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Chasm_02.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Chasm 02
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Chasm_03.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Chasm 03
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Chasm_04.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Chasm 04
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Chasm_05.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Chasm 05
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Chasm_06.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Chasm 06
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Chasm_07.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Chasm 07
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Chasm_08.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Chasm 08
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Chasm_09.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Chasm 09
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Chasm_10.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Chasm 10
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Chasm_11.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Chasm 11
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Chasm_12.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Chasm 12
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Rift_01.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Rift 01
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Rift_02.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Rift 02
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Rift_03.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Rift 03
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Rift_04.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Rift 04
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Rift_05.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Rift 05
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Rift_06.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Rift 06
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Rift_07.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Rift 07
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Shear_01.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Shear 01
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Shear_02.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Shear 02
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Shear_03.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Shear 03
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Shear_04.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Shear 04
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Shear_05.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Shear 05
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Shear_06.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Shear 06
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Shear_07.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Shear 07
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Shear_08.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Shear 08
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Shear_09.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Shear 09
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Shear_10.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Shear 10
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Shear_11.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Shear 11
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Shear_12.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Shear 12
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Chasm_01.png
2021 FOTL Press Kit Large Chasm 01
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Chasm_02.png
2021 FOTL Press Kit Large Chasm 02
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Chasm_03.png
2021 FOTL Press Kit Large Chasm 03
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Chasm_04.png
2021 FOTL Press Kit Large Chasm 04
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Chasm_05.png
2021 FOTL Press Kit Large Chasm 05
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Chasm_06.png
2021 FOTL Press Kit Large Chasm 06
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Chasm_07.png
2021 FOTL Press Kit Large Chasm 07
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Chasm_08.png
2021 FOTL Press Kit Large Chasm 08
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Chasm_09.png
2021 FOTL Press Kit Large Chasm 09
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Chasm_10.png
2021 FOTL Press Kit Large Chasm 10
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Chasm_11.png
2021 FOTL Press Kit Large Chasm 11
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Chasm_12.png
2021 FOTL Press Kit Large Chasm 12
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Rift_01.png
2021 FOTL Press Kit Large Rift 01
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Rift_02.png
2021 FOTL Press Kit Large Rift 02
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Rift_03.png
2021 FOTL Press Kit Large Rift 03
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Rift_04.png
2021 FOTL Press Kit Large Rift 04
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Rift_05.png
2021 FOTL Press Kit Large Rift 05
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Rift_06.png
2021 FOTL Press Kit Large Rift 06
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Rift_07.png
2021 FOTL Press Kit Large Rift 07
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Shear_01.png
2021 FOTL Press Kit Large Shear 01
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Shear_02.png
2021 FOTL Press Kit Large Shear 02
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Shear_03.png
2021 FOTL Press Kit Large Shear 03
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Shear_04.png
2021 FOTL Press Kit Large Shear 04
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Shear_05.png
2021 FOTL Press Kit Large Shear 05
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Shear_06.png
2021 FOTL Press Kit Large Shear 06
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Shear_07.png
2021 FOTL Press Kit Large Shear 07
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Shear_08.png
2021 FOTL Press Kit Large Shear 08
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Shear_09.png
2021 FOTL Press Kit Large Shear 09
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Shear_10.png
2021 FOTL Press Kit Large Shear 10
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Shear_11.png
2021 FOTL Press Kit Large Shear 11
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Shear_12.png
2021 FOTL Press Kit Large Shear 12
Adicionar conjunto às transferências Festival of the Lost 2021 - Pumpkin Boss
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Pumpkin_Boss_01.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Pumpkin Boss 01
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Pumpkin_Boss_02.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Pumpkin Boss 02
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Pumpkin_Boss_03.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Pumpkin Boss 03
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Pumpkin_Boss_04.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Pumpkin Boss 04
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Pumpkin_Boss_05.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Pumpkin Boss 05
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Pumpkin_Boss_06.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Pumpkin Boss 06
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Pumpkin_Boss_01.png
2021 FOTL Press Kit Large Pumpkin Boss 01
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Pumpkin_Boss_02.png
2021 FOTL Press Kit Large Pumpkin Boss 02
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Pumpkin_Boss_03.png
2021 FOTL Press Kit Large Pumpkin Boss 03
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Pumpkin_Boss_04.png
2021 FOTL Press Kit Large Pumpkin Boss 04
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Pumpkin_Boss_05.png
2021 FOTL Press Kit Large Pumpkin Boss 05
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Pumpkin_Boss_06.png
2021 FOTL Press Kit Large Pumpkin Boss 06
Adicionar conjunto às transferências Festival of the Lost 2021 - Tower
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Tower_01.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Tower 01
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Tower_02.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Tower 02
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Tower_03.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Tower 03
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Tower_04.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Tower 04
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Tower_05.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Tower 05
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Tower_06.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Tower 06
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Tower_07.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Tower 07
2021_FOTL_Press_Kit_Compressed_Tower_08.jpg
2021 FOTL Press Kit Compressed Tower 08
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Tower_01.png
2021 FOTL Press Kit Large Tower 01
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Tower_02.png
2021 FOTL Press Kit Large Tower 02
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Tower_03.png
2021 FOTL Press Kit Large Tower 03
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Tower_04.png
2021 FOTL Press Kit Large Tower 04
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Tower_05.png
2021 FOTL Press Kit Large Tower 05
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Tower_06.png
2021 FOTL Press Kit Large Tower 06
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Tower_07.png
2021 FOTL Press Kit Large Tower 07
2021_FOTL_Press_Kit_Large_Tower_08.png
2021 FOTL Press Kit Large Tower 08
Adicionar conjunto às transferências Festival of the Lost 2021 - Key Art
d2_s15_fotl_key_art_1-1_BR.jpg
d2 s15 fotl key art 1-1 BR
d2_s15_fotl_key_art_1-1_DE.jpg
d2 s15 fotl key art 1-1 DE
d2_s15_fotl_key_art_1-1_EN.jpg
d2 s15 fotl key art 1-1 EN
d2_s15_fotl_key_art_1-1_ES.jpg
d2 s15 fotl key art 1-1 ES
d2_s15_fotl_key_art_1-1_ES-MX.jpg
d2 s15 fotl key art 1-1 ES-MX
d2_s15_fotl_key_art_1-1_FR.jpg
d2 s15 fotl key art 1-1 FR
d2_s15_fotl_key_art_1-1_IT.jpg
d2 s15 fotl key art 1-1 IT
d2_s15_fotl_key_art_1-1_JP.jpg
d2 s15 fotl key art 1-1 JP
d2_s15_fotl_key_art_1-1_KO.jpg
d2 s15 fotl key art 1-1 KO
d2_s15_fotl_key_art_1-1_PL.jpg
d2 s15 fotl key art 1-1 PL
d2_s15_fotl_key_art_1-1_RU.jpg
d2 s15 fotl key art 1-1 RU
d2_s15_fotl_key_art_1-1_ZH-CN.jpg
d2 s15 fotl key art 1-1 ZH-CN
d2_s15_fotl_key_art_1-1_ZH-TW.jpg
d2 s15 fotl key art 1-1 ZH-TW
d2_s15_fotl_key_art_16-9_BR.jpg
d2 s15 fotl key art 16-9 BR
d2_s15_fotl_key_art_16-9_DE.jpg
d2 s15 fotl key art 16-9 DE
d2_s15_fotl_key_art_16-9_EN.jpg
d2 s15 fotl key art 16-9 EN
d2_s15_fotl_key_art_16-9_ES.jpg
d2 s15 fotl key art 16-9 ES
d2_s15_fotl_key_art_16-9_ES-MX.jpg
d2 s15 fotl key art 16-9 ES-MX
d2_s15_fotl_key_art_16-9_FR.jpg
d2 s15 fotl key art 16-9 FR
d2_s15_fotl_key_art_16-9_IT.jpg
d2 s15 fotl key art 16-9 IT
d2_s15_fotl_key_art_16-9_JP.jpg
d2 s15 fotl key art 16-9 JP
d2_s15_fotl_key_art_16-9_KO.jpg
d2 s15 fotl key art 16-9 KO
d2_s15_fotl_key_art_16-9_PL.jpg
d2 s15 fotl key art 16-9 PL
d2_s15_fotl_key_art_16-9_RU.jpg
d2 s15 fotl key art 16-9 RU
d2_s15_fotl_key_art_16-9_ZH-CN.jpg
d2 s15 fotl key art 16-9 ZH-CN
d2_s15_fotl_key_art_16-9_ZH-TW.jpg
d2 s15 fotl key art 16-9 ZH-TW
d2_s15_fotl_key_art_21-9_BR.jpg
d2 s15 fotl key art 21-9 BR
d2_s15_fotl_key_art_21-9_DE.jpg
d2 s15 fotl key art 21-9 DE
d2_s15_fotl_key_art_21-9_EN.jpg
d2 s15 fotl key art 21-9 EN
d2_s15_fotl_key_art_21-9_ES.jpg
d2 s15 fotl key art 21-9 ES
d2_s15_fotl_key_art_21-9_ES-MX.jpg
d2 s15 fotl key art 21-9 ES-MX
d2_s15_fotl_key_art_21-9_FR.jpg
d2 s15 fotl key art 21-9 FR
d2_s15_fotl_key_art_21-9_IT.jpg
d2 s15 fotl key art 21-9 IT
d2_s15_fotl_key_art_21-9_JP.jpg
d2 s15 fotl key art 21-9 JP
d2_s15_fotl_key_art_21-9_KO.jpg
d2 s15 fotl key art 21-9 KO
d2_s15_fotl_key_art_21-9_PL.jpg
d2 s15 fotl key art 21-9 PL
d2_s15_fotl_key_art_21-9_RU.jpg
d2 s15 fotl key art 21-9 RU
d2_s15_fotl_key_art_21-9_ZH-CN.jpg
d2 s15 fotl key art 21-9 ZH-CN
d2_s15_fotl_key_art_21-9_ZH-TW.jpg
d2 s15 fotl key art 21-9 ZH-TW
d2_s15_fotl_key_art_9-16_BR.jpg
d2 s15 fotl key art 9-16 BR
d2_s15_fotl_key_art_9-16_DE.jpg
d2 s15 fotl key art 9-16 DE
d2_s15_fotl_key_art_9-16_EN.jpg
d2 s15 fotl key art 9-16 EN
d2_s15_fotl_key_art_9-16_ES.jpg
d2 s15 fotl key art 9-16 ES
d2_s15_fotl_key_art_9-16_ES-MX.jpg
d2 s15 fotl key art 9-16 ES-MX
d2_s15_fotl_key_art_9-16_FR.jpg
d2 s15 fotl key art 9-16 FR
d2_s15_fotl_key_art_9-16_IT.jpg
d2 s15 fotl key art 9-16 IT
d2_s15_fotl_key_art_9-16_JP.jpg
d2 s15 fotl key art 9-16 JP
d2_s15_fotl_key_art_9-16_KO.jpg
d2 s15 fotl key art 9-16 KO
d2_s15_fotl_key_art_9-16_PL.jpg
d2 s15 fotl key art 9-16 PL
d2_s15_fotl_key_art_9-16_RU.jpg
d2 s15 fotl key art 9-16 RU
d2_s15_fotl_key_art_9-16_ZH-CN.jpg
d2 s15 fotl key art 9-16 ZH-CN
d2_s15_fotl_key_art_9-16_ZH-TW.jpg
d2 s15 fotl key art 9-16 ZH-TW
FOTL_Key-Art_JB_1-1.jpg
FOTL Key-Art JB 1-1
FOTL_Key-Art_JB_1-1-4K.jpg
FOTL Key-Art JB 1-1-4K
FOTL_Key-Art_JB_16-9.jpg
FOTL Key-Art JB 16-9
FOTL_Key-Art_JB_16-9_Vertical.jpg
FOTL Key-Art JB 16-9 Vertical
FOTL_Key-Art_JB_4K.jpg
FOTL Key-Art JB 4K
FOTL_Key-Art_JB_4K_Vertical.jpg
FOTL Key-Art JB 4K Vertical
Adicionar conjunto às transferências Festival of the Lost 2021 - Logos
d2_fotl_logo_BR.png
d2 fotl logo BR
d2_fotl_logo_DE.png
d2 fotl logo DE
d2_fotl_logo_EN.png
d2 fotl logo EN
d2_fotl_logo_ES.png
d2 fotl logo ES
d2_fotl_logo_ES-MX.png
d2 fotl logo ES-MX
d2_fotl_logo_FR.png
d2 fotl logo FR
d2_fotl_logo_IT.png
d2 fotl logo IT
d2_fotl_logo_JP.png
d2 fotl logo JP
d2_fotl_logo_KO.png
d2 fotl logo KO
d2_fotl_logo_PL.png
d2 fotl logo PL
d2_fotl_logo_RU.png
d2 fotl logo RU
d2_fotl_logo_ZH-CN.png
d2 fotl logo ZH-CN
d2_fotl_logo_ZH-TW.png
d2 fotl logo ZH-TW