Komunikat prasowy // Destiny 2

Dziś w Destiny 2: Upadku Światła rozpocznie się nowy najazdŹródło koszmarów”

Drużyny ogniowe z całego świata będą rywalizować o tytuł Pierwszych na Świecie


Dziś o godz. 18:00 CET w Destiny 2: Upadku Światła rozpocznie się nowy najazd „Źródło koszmarów”. Drużyny składające się z sześciu Strażników muszą stawić czoła pradawnemu zagrożeniu z bliżej nieokreślonego czasu i miejsca, które narasta u ich drzwi. Najazd „Źródło koszmarów” jest dostępny dla wszystkich posiadaczy dodatku Destiny 2: Upadek Światła.
 
Drużyny ogniowe, które chcą wziąć udział w rywalizacji o tytuł Pierwszych na świecie oraz zdobyć ekskluzywne nagrody, muszą ukończyć najazd w czasie krótszym niż 48 godzin i spełnić poniższe wymagania:
 

  • Najazd rozpocznie się o godz. 18:00 CET z uruchomionym na 48 godziny trybem Próby.
  • Moc będzie ograniczona i będzie o 20 punktów niższa od mocy danej potyczki, przy czym maksymalna moc to 1780.
  • Pierwsza drużyna, która ukończy wszystkie potyczki, odbierze łupy z końcowej skrzyni i powróci na Orbitę, zdobędzie tytuł Pierwszych na świecie.
    • Każdy z sześciu członków drużyny ogniowej otrzyma pas z tytułem Pierwszych na świecie.
  • Każdy, kto ukończy najazd w trybie Próby i odbierze powiązane z nim Triumfy przed upływem 48 godzin, otrzyma ekskluzywny emblemat i prawa do przechwałek.

 
W związku z premierą najazdu oraz wyścigiem o tytuł Pierwszych na Świecie w dodatku Destiny 2: Upadek Światła Bungie nawiązało współpracę z Twitch Rivals. Dzięki włączonym Dropom Twitcha, widzowie najazdu, którzy będą oglądać stream Twitch Rivals przez co najmniej dwie godziny, otrzymają ekskluzywny emblemat. Najazd można obejrzeć tutaj.

Strażnicy, którzy ukończą najazd przed 21 marca, będą mogli zakupić kurtkę najazdu „Źródło koszmarów” oraz powiązaną przypinkę. Przedmioty te będą dostępne przez cały Sezon Oporu poprzez program Nagród Bungie.