Komunikat prasowy // Destiny 2

Oglądaj wyścig o tytuł Pierwszych na świecie w nowym najeździe Destiny 2: Upadek Światła: Źródło koszmarów

Drużyny ogniowe z całego świata będą rywalizować o tytuł Pierwszych na Świecie

W piątek 10 marca o godz. 18:00 CET ruszy współpraca Bungie i Twitch Rivals w ramach wyścigu o tytuł Pierwszych na Świecie w dodatku Destiny 2: Upadek Światła. Dzięki włączonym Dropom Twitcha, widzowie najazdu, którzy będą oglądać stream Twitch Rivals przez co najmniej dwie godziny, otrzymają ekskluzywny emblemat.

Źródło koszmarów to nowy najazd, który rozpocznie się krótko po premierze dodatku Destiny 2: Upadek Światła. Strażnicy muszą stawić czoła pradawnemu zagrożeniu z bliżej nieokreślonego czasu i miejsca, które narasta u ich drzwi. Gracze mogą przystąpić do tego nawiedzanego przez koszmary najazdu w 6-osobowych drużynach ogniowych 10 marca o godz. 18:00 CET. Najazd „Źródło koszmarów” będzie dostępny dla wszystkich posiadaczy dodatku Destiny 2: Upadek Światła.
 
„Źródło koszmarów” rozpocznie się z włączonym trybem Próby. Aby móc zdobyć ekskluzywne nagrody, drużyny ogniowe będą musiały spełnić poniższe wymagania i ukończyć najazd w czasie krótszym niż 48 godzin.

  • Moc graczy będzie ograniczona i będzie o 20 punktów niższa od mocy danej potyczki, przy czym maksymalna moc to 1780.
  • Pierwsza drużyna, która ukończy wszystkie potyczki, odbierze łupy z końcowej skrzyni i powróci na Orbitę, zdobędzie tytuł Pierwszych na świecie.
    • Każdy z sześciu członków drużyny ogniowej otrzyma pas z tytułem Pierwszych na świecie.
  • Gracze, którzy ukończą najazd w trybie Próby i odbiorą powiązane z nim Triumfy przed upływem 48 godzin, zdobędą ekskluzywny emblemat i prawa do przechwałek.
  • Najazd rozpocznie się o godz. 18:00 CET z uruchomionym na 48 godziny trybem Próby.

 
Oprócz tego Strażnicy, którzy ukończą najazd przed 21 marca, będą mogli zakupić ekskluzywną kurtkę oraz przypinkę najazdu „Źródło koszmarów” w trakcie trwania całego Sezonu Oporu.