Komunikat prasowy // Bungie

Destiny 2 uhonorowane nagrodą za dostępność podczas festiwalu Games for Change 2023

Zespół Accessibility at Bungie odebrał osobiście nagrodę podczas ceremonii.

W tym roku Bungie i Destiny 2 zostało osobiście uhonorowane podczas 20. festiwalu Games for Change, który odbył się w Times Center w Nowym Jorku. Games for Change to wiodąca organizacja wspierająca wpływanie na społeczeństwo i rozwiązywanie rzeczywistych wyzwań, za pomocą gier i mediów immersyjnych, która działa również na rzecz społeczności twórców gier, twórców XR, edukatorów i innych. Podczas ceremonii przyznane zostały również inne nagrody: Vanguard Award dla Grace Collins i Giving Award dla DrLupo. Więcej informacji o festiwalu i nagrodach można znaleźć tutaj.

Nagroda za dostępność (ang. Accessibility Award) jest przyznawana grze lub studiu, które wprowadziło znaczące postępy w dostępności, aby gra była bardziej przystępna dla graczy. Zespół Accessibility at Bungie działający w ramach Inclusion Diversity & Equity Association (stowarzyszenia ds. integracji, różnorodności i równości) jest zaangażowany w aktywne identyfikowanie i eliminowanie barier, aby gry Bungie były dostępne dla wszystkich. Poprzez aktualizacje gry, rozległe zasoby i szczegółową dokumentację Bungie cały czas pracuje nad dodawaniem opcji dostępności w każdym roku. Tutaj znajdziecie przykład aktualizacji przygotowanej przez Bungie w Destiny 2 – dotyczy ona zmian wprowadzonych w grze pod kątem osób z daltonizmem oraz innych zmian w dostępności.